Journaler

I Planway medfølger et krypteret journalsystem, hvor du på hver kunde kan føre journal eller notere vigtige kommentarer om kunden.

Du kan desuden opsætte journalskabeloner, der kan bruges til forskellige behandlinger. Med en standardskabelon er det hurtigt at udfylde de enkelte felter, og der vil være mindre tastearbejde.